Thị trường phân bón tại Việt Nam tuần này được hỗ trợ bởi nhu cầu phân bón cho vụ Đông Xuân tại ĐBSCL

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường phân bón tại Việt Nam tuần này được hỗ trợ bởi nhu cầu phân bón cho vụ Đông Xuân tại ĐBSCL

Thị trường phân bón tại Việt Nam tuần này vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu phân bón cho vụ Đông Xuân tại ĐBSCL. Trong khi đó, các khu vực khác nhu cầu phân bón khá chậm, giao dịch trầm lắng. Tính đến ngày 23/11, vụ Đông Xuân 2018/19 tại khu vực miền Nam đã xuống giống được 22,94% diện tích theo kế hoạch, trong đó, khu vực ĐBSCL xuống giống khoảng 28,52% (455.449 ha/1.596.900 ha diện tích kế hoạch).

Theo Agromonitor ước tính nhu cầu phân bón cho lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 tại các tỉnh ĐBSCL đối với các chủng loại như sau: Nhu cầu Ure ở mức 255-280 nghìn tấn; nhu cầu DAP ở mức 150-170 nghìn tấn.

Ước tính nhu cầu phân bón cho lúa theo khu vực trong vụ Đông Xuân 2018-2019 tại các tỉnh miền Nam, tấn

Khu vực

Ure

DAP

ĐBSCL

255,000-280,000

150,000-170,000

DHNTB

40,000-43,000

23,000-26,000

Tây Nguyên

15,000-16,000

8,000-10,000

ĐNB

14,000-15,000

8,000-9,000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Thời gian xuống giống vụ Đông Xuân 2018/19 tại ĐBSCL và diện tích dự kiến

Thời gian xuống giống

Diện tích xuống giống dự kiến, ha

15/10-30/11/2018

500,000

01/12/2018-1/2019

1,096,900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Kế hoạch sản xuất lúa Đông Xuân 2018/2019 của Việt Nam trong năm 2018

Địa phương

 Năm 2018

Diện tích kế hoạch

Diện tích gieo trồng tính đến 23/11/18

So sánh với KH

ĐVT

(ha)

ha

(%)

DHNTB

233,300

-

-

Tây Nguyên

86,700

1,550

1.79

ĐNB

79,400

1,030

1.30

ĐBSCL

1,596,900

455,449

28.52

Tổng miền Nam

1,996,300

458,029

22.94

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ BNN&PTNT