Thị trường phân bón nội địa Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi Hội nghị Thượng đỉnh do bị cắt giảm sản xuất và hạn chế vận chuyển
 

Thị trường phân bón nội địa Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi Hội nghị Thượng đỉnh do bị cắt giảm sản xuất và hạn chế vận chuyển

Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ diễn ra từ 09-10/06/2018 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tại Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc đang siết chặt nhiều nhà máy hoá chất có liên quan đến phân bón bị ép buộc phải giảm hoặc ngưng chạy từ cuối tháng 5 tới 20/6 theo sự kiện Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải họp từ 9-10/6 sắp tới để đảm bảo môi trường.

Hội nghị diễn ra còn ảnh hưởng đến việc vận chuyển các sản phẩm hóa chất, phân bón do bị cấm hoặc hạn chế vận chuyển qua Thanh Đảo cũng như tại cầu cảng.

Tin tham khảo