Thị trường Phân bón ngày 21/06/2018
 

Thị trường Phân bón ngày 21/06/2018

1. Thị trường Việt Nam

* Hải Phòng

+ Tại miền Bắc, nhiều khu vực đã và đang thu hoạch lúa vụ Hè Thu; vụ lúa Thu Đông nhiều khu vực không xuống giống nên chủ yếu nhu cầu phân bón cho hoa màu – lượng không nhiều. Trong khi đó đang xảy ra tình trạng khan hàng Ure do nhà máy Ninh Bình bảo dưỡng đến đầu tháng 7. Nhà máy Đạm Hà Bắc gặp sự cố 2 ngày qua nhưng đã khắc phục xong, tuy nhiên lượng hàng bán ra thị trường hạn chế.

Còn tại miền Nam, nhà máy Đạm Cà Mau đã sản xuất trở lại từ 17/06, chưa có lệnh mới, đang giao hàng lệnh cũ trước đó.

* Sài Gòn

+ Ngày 21/06, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Kali Phú Mỹ miểng, Kali Israel miểng, Kali Nga miểng lần lượt ở mức 6900-7100 đ/kg, 6750-6900 đ/kg và 6700 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

21/06/18

21/06/18

Urê

 

 

Ure Phú Mỹ

7000-7100

7000-7100

Ure Cà Mau

7000-7100

7000-7100

Ure Hà Bắc

6400-6500

6400-6500

Kali

 

 

Kali Phú Mỹ (miểng)

6900-7100

6900-7100

Kali Israel (miểng)

6750-6900 (tùy lượng)

6750-6900 (tùy lượng)

Kali Nga (miểng)

6700

6700

DAP

 

 

DAP xanh hồng hà, 64%

12200-12300 (Nguyễn Phan chào)

12200-12300 (Nguyễn Phan chào)

DAP xanh Tường Phong 60%

11100-11200 (kho)

11100-11200 (kho)

DAP xanh Tường Phong 64%

11800 (hàng ít)

11800 (kho)

DAP Đình Vũ 16-45

9450

9450

NPK

 

 

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8500-8600

8500-8600

NPK Bình Điền 16-16-8+9S+TE

8665

8665

NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE)

8200

8200

SA

 

 

SA Nhật – K.Cương

3600-3700

3600-3700

SA Phú Mỹ (Nhật)

3450-3600

3450-3600

SA Trung Quốc bột mịn

2700

2700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

* Tây Nam Bộ: nhu cầu phân bón vụ Hè Thu chậm, một số đại lý nhập hàng cho vụ 3

+ Tại Sóc Trăng đang xuống giống vụ Hè Thu, tuy nhiên do giá cao nên cấp 2 nhập hàng chậm.

Bảng giá Ure bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg.

Ngày

 

Ure Phú Mỹ (nhà máy/kho)

Ure Cà Mau (nhà máy)

21/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

7100

7100

13/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

7100

7100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp      

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

DAP xanh hồng hà 64%

DAP Tường Phong 60%

DAP xanh/đen Đình Vũ

21/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

12400-12450

11300-11400

9600-9700

13/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

12100-12200

11300-11400

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá Kali bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Sóc Trăng, đồng/kg

Ngày

 

Kali Israel bột (SG)

Kali Israel miểng (SG)

Kali Nga miểng (SG)

21/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

6600-6700

7100-7200

7100-7200

13/06/18

Bán ra tại kho cấp 1

6600-6700

7100-7200

7100-7200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

* Thông tin hàng tàu phân bón:

+ Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 21/06/2018: Dự kiến ngày 01-21/06 có 63.500 tấn phân bón các loại cập cảng Quy Nhơn. Trong đó có 1.750 tấn NPK rời (Thái Bình Dương, Phú Mỹ) cập cảng ngày 21/06. Ngoài ra còn có 2.300 tấn Urea bao (Phú Mỹ) chưa rõ ngày cập cảng.

2. Thị trường quốc tế

* Bảng giá:                                                       

Bảng giá thay đổi MOP bán buôn Trung Quốc, NDT/tấn                                                     

 

Khu vực

18/06/18

11/06/18

Thay đổi

Giá MOP bán buôn trong nước

Chiết Giang

2075

2025

+50

Hồ Bắc

2150

2187.5

-37.5

Giá MOP nhập khẩu bản buôn

Sơn Đông

2250

2200

+50

Quảng Đông

2300

2250

+50

Vân Nam

2400

2366

+34

Hồ Bắc

2563.3

2578

-14.7

Giang Tây

2500

2590

-90

Nguồn: Chinanzxh-Agromonitor tổng hợp

+ Ngày 20/06/2018, giá urea không đổi tại hầu hết các khu vực sản xuất ngoại trừ Hà Nam và Hắc Long Giang.

Giá Urea xuất xưởng/bán buôn tại Trung Quốc năm 2018, NDT/tấn

Chủng loại

Địa phương

Hình thức

20/06/18

19/06/18

14/06/18

13/06/18

Urea hạt trong Trung Quốc

Hà Bắc

Xuất xưởng

1980-1990

1980-1990

1980-1990

1980-1990

Bán buôn

1930-2030

1930-2030

1930-2030

1930-2030

Hà Nam

Xuất xưởng

1970-1975

1975-1980

1975-1980

1980-1995

Bán buôn

1960-2020

1960-2020

1960-2020

1960-2020

Sơn Đông

Xuất xưởng

1970-2040

1970-2040

1980-2030

1980-2030

Bán buôn

1950-2050

1950-2050

1950-2050

1950-2050

Sơn Tây

Xuất xưởng

1920

1920

1920

1930-1940

Bán buôn

-

-

-

-

Giang Tô

Xuất xưởng

2090

2090

2090

2090

Bán buôn

2100

2100

2100

2100

An Huy

Xuất xưởng

2050-2080

2050-2080

2070-2090

2050-2090

Bán buôn

2050-2110

2050-2110

2050-2110

2050-2110

Tứ Xuyên

Xuất xưởng

2050-2060

2050-2060

2050-2060

2050-2060

Bán buôn

1950-2100

1950-2100

1950-2100

1950-2100

Cam Túc

Xuất xưởng

1880

1880

1880

1880

Bán buôn

1800-2020

1800-2020

1800-2020

1800-2020

Ninh Hạ

Xuất xưởng

1830-1900

1830-1900

1830-1870

1830-1870

Bán buôn

1850-1950

1850-1950

1850-1950

1850-1950

Hắc Long Giang

Xuất xưởng

2070-2100

2070-2100

2070-2100

2070-2100

Bán buôn

2050-2120

2050-2200

2050-2200

2050-2200

Ure hạt đục Trung Quốc

Hà Bắc

Xuất xưởng

-

-

-

-

Hà Nam

Xuất xưởng

-

-

-

-

Sơn Đông

Xuất xưởng

2000-2010

2000-2010

2020-2030

2080-2090

Sơn Tây

Xuất xưởng

1920

1920

1920

1920

Giang Tô

Xuất xưởng

2060

2060

2060

2060

Nguồn: Fert

+ Ngày 20/06/2018, tại Trung Quốc, giá DAP bán buôn ở mức 2559,29 NDT/tấn còn MOP ở mức 2216,67 NDT/tấn.

Giá DAP/MOP/S bán buôn tại Trung Quốc năm 2018, NDT/tấn

Giá: NDT/tấn

12/06-20/06/18

06/06-11/06/18

05/06/18

04/06/18

29/05/18

25/05-28/05/18

23/05-24/05/18

DAP

2559.29

2559.29

2559.29

2559.29

2569.29

2569.29

2569.29

MOP

2216.67

2216.67

2300

2200

2200

2200

2200

Lưu huỳnh

1083.33

1095.56

1095.56

1122.22

1122.22

1124.44

1128.89

Nguồn: Sunsirs

Giá Urea hạt đục tại Vịnh Mỹ năm 2018, USD/tấn FOB

Kỳ hạn

Thay đổi 20/06/18 so với 19/06/18

20/06/2018

19/06/2018

18/06/2018

15/06/2018

14/06/2018

06/18

-0.5

237

237.5

237.5

238

239

07/18

0

250

250

244.5

240

240

08/18

-3.5

244

247.5

242

236.5

237.5

09/18

0

243

243

240

233.5

233.5

Nguồn: CME

Giá Urea hạt đục tại Trung Đông năm 2018, USD/tấn FOB

Kỳ hạn

Thay đổi 20/06/18 so với 19/06/18

20/06/2018

19/06/2018

18/06/2018

15/06/2018

14/06/2018

06/18

0

251.75

251.75

251.75

251.75

253.5

07/18

+1

271

270

270

263.5

260.5

Nguồn: CME

Giá Urea tại Ai Cập năm 2018, USD/tấn FOB

Kỳ hạn

Thay đổi 20/06/18 so với 19/06/18

20/06/2018

19/06/2018

18/06/2018

15/06/2018

14/06/2018

06/18

0

255.5

255.5

255

253.5

253.5

07/18

0

270

270

262.5

256.5

256.5

Nguồn: CME

Giá DAP tại Nola năm 2018, USD/st FOB

Kỳ hạn

Thay đổi 20/06/18 so với 19/06/18

20/06/2018

19/06/2018

18/06/2018

15/06/2018

14/06/2018

07/18

-1

397

398

398

398

398

08/18

-1

396

397

397

397

397

09/18

-2

397.5

399.5

399.5

399.5

399.5

Nguồn: CME

Giá UAN tại Nola năm 2018, USD/st FOB

Kỳ hạn

Thay đổi 20/06/18 so với 19/06/18

20/06/2018

19/06/2018

18/06/2018

15/06/2018

14/06/2018

06/18

0

168

168

167

167

166.5

07/18

0

164.5

164.5

164

163

161

08/18

0

161

161

161

162

160

09/18

0

161

161

161

157.5

157.5

Nguồn: CME

* Tin vắn:­

+ Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) gần đây đã tăng lãi suất, đồng thời lãi suất có thể tăng thêm 2 lần nữa trong năm 2018. Áp lực này đã đẩy giá của đồng USD lên cao, từ đó đẩy tỷ giá tăng liên tục trong thời gian qua. Theo ông Vũ Duy Hải- Tổng giảm đốc công ty Vinacam cho rằng khi tỷ giá tăng, sẽ làm cho giá vốn, các chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất trong nước tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận và tác động đến nông dân, nhất là những mặt hàng Việt Nam không sản xuất được như Kali. Ông Hải cũng nhận định: “Thực tế, năm 2017 lượng nhập khẩu phân bón rất lớn, đầu năm 2018 vẫn sử dụng hàng tồn nhập trước đó. Do vậy, khi tỷ giá tăng, các mặt hàng phân bón sẽ tăng giá vào quý III, đầu quý IV/2018”.

+ Theo Ban chỉ đạo, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 6 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 37 vụ vi phạm về sản xuất và kinh doanh phân bón, thu phạt gần 650 triệu đồng, tịch thu 9,5 tấn phân bón. Các hành vi vi phạm bao gồm sản xuất phân bón không có giấy phép, không đăng kí kinh doanh, kém chất lượng, hàng giả,…

+ Ngày 21/06/2018, NHNN công bố tỷ giá trung tâm giữa VND/USD là 22.622 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày 20/06. Với biên độ +/-3%, tỷ giá trần-sàn được NHTM áp dụng khoảng 23.301-21.943 đồng/USD.

Tỷ giá VND/USD và VND/CNY tại một số ngân hàng

 

VND/USD

VND/CNY

 

Vietcombank

Vietinbank

Eximbank

Vietinbank

Eximbank

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá chuyển khoản

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá chuyển khoản

Tỷ giá bán ra

16/06

22.785

22.855

22.775

22.855

22.770

22.860

3.525

3.585

3.507

3.588

18/06

22.795

22.865

22.798

22.878

22.790

22.880

3.517

3.577

3.510

3.591

19/06

22.810

22.880

22.815

22.895

22.800

22.890

3.500

3.560

3.494

3.575

20/06

22.830

22.900

22.823

22.903

22.820

22.910

3.503

3.563

3.496

3.577

21/06

22.830

22.900

22.838

22.918

22.820

22.910

3.495

3.555

3.491

3.571

Thay đổi

0.000

0.000

0.015

0.015

0.000

0.000

-0.008

-0.008

-0.005

-0.006

                         

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tham khảo giá phân bón bán ra của CTCP Vinacam ngày 21/06/2018

Chủng loại

Giá (đ/kg)

TP.HCM

Hà Nội

Quy Nhơn

Urea hạt đục Nga

7000

 

 

SA Nhật hiệu Con hổ

3350

-

-

SA Trung Quốc Capro

3750

-

-

SA Trung Quốc Miểng

-

-

-

SA Trung Quốc bột trắng

2700

-

-

Kali Israel hạt Miểng

6950

-

-

Kali Israel hạt nhuyển (bột)

6450

-

-

Kali Israel trắng

7000

-

-

DAP Nga đen

11800

-

-

Urea hạt trong Nga

6950

-

-

Kali Chile trắng

-

-

-

SA Nhật vàng kim cương

3400

-

-

SA Nhật bột vàng

-

-

-

NPK Korea 16-16-8+TE

-

-

-

NPK Korea 16-8-16+TE

-

-

-

DAP Korea đen

14400

-

-

DAP ÚC

11600

-

-

SA Korea Vàng

-

 

 

Urea Ninh Bình bao Vinacam

 

-

-

Urea Phú Mỹ

7000

-

-

Urea đục Cà Mau

7000

-

-

Urea đục Malaysia

6950

-

-

SA Vàng Thái Lan

-

 

 

Urea Indo hạt trong

6900

-

-

DAP Humic

11600

11000

-

Nguồn: Vinacam

Tin tham khảo