Thị trường Phân bón (24/7-30/7/2020) – Giá Ure, DAP giao dịch trên thị trường thế giới tăng trong khi chưa được cải thiện ở thị trường Việt Nam
 

Thị trường Phân bón (24/7-30/7/2020) – Giá Ure, DAP giao dịch trên thị trường thế giới tăng trong khi chưa được cải thiện ở thị trường Việt Nam

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.