Thị trường nông sản tuần từ 17/4-21/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường nông sản tuần từ 17/4-21/4/2017

Chuyển động thị trường quan trọng nhất tuần 17/4-21/4/2017 các ngành lúa gạo, phân bón, thịt, TACN, sắn, cá tra, tôm, tiêu, điều, cà phê, cao su, mía đường và LINKS đến phân tích chi tiết.

+  Lúa gạo: Giá gạo trong tuần sau khi giảm mạnh, nhích lên vào cuối tuần.

Bài chi tiết bình luận thị trường gạo xem trên trang web http://thitruongluagao.com

+  Phân bón: Giá phân bón tại Sài Gòn giảm nhẹ giao dịch trầm lắng.

http://agromonitor.vn/tin/thi-truong-phan-bon--14-4-20-4-2017----gia-phan-bon-tai-sai-gon-giam-nhe-giao-dich-tram-lang/67621.html

+  Thịt: Nhu cầu tiêu thụ chậm khiến giá gà trắng tuần này tiếp tục được điều chỉnh giảm.

http://agromonitor.vn/tin/thi-truong-thit-va-thuc-pham--14-4-20-4-2017----nhu-cau-tieu-thu-cham-khien-gia-ga-trang-tuan-nay-tiep-tuc-duoc-dieu-chinh-giam/67562.html

+  Cá tra: Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL có xu hướng tăng nhẹ.

http://agromonitor.vn/tin/thi-truong-ca-tra--13-4-19-4-2017----gia-ca-tra-nguyen-lieu-tai-dbscl-co-xu-huong-tang-nhe/67540.html

+ Tôm: Giá tôm thẻ tại Ninh Thuận, Bình Thuận giảm nhẹ

http://agromonitor.vn/tin/thi-truong-tom--12-4-18-4-2017----gia-tom-the-tai-ninh-thuan--binh-thuan-giam-nhe/67410.html

+Sắn: Giá mì nguyên liệu về các nhà máy tinh bột tại Tây Ninh tiếp tục tăng

http://agromonitor.vn/tin/thi-truong-san-va-tinh-bot-san--13-4-19-4-2017----gia-mi-nguyen-lieu-ve-cac-nha-may-tinh-bot-tai-tay-ninh-tiep-tuc-tang/67539.html

+  Hồ tiêu: Giá thu mua tiêu đen xô nội địa trong tuần ổn định

http://agromonitor.vn/tin/thi-truong-ho-tieu--17-4-21-4-2017----gia-thu-mua-tieu-den-xo-noi-dia-trong-tuan-on-dinh/67601.html

+  Điều: Vụ thu hoạch điều tại Gia Lai và Bình Phước hầu như đã kết thúc từ tuần này

http://agromonitor.vn/tin/thi-truong-dieu--17-4-21-4-2017----vu-thu-hoach-dieu-tai-gia-lai-va-binh-phuoc-hau-nhu-da-ket-thuc-tu-tuan-nay/67623.html

+  TACN: Giá khô đậu tương giao kỳ hạn xa giảm mạnh trở lại

http://agromonitor.vn/tin/thi-truong-tacn--13-4-19-4-2017----gia-kho-dau-tuong-giao-ky-han-xa-giam-manh-tro-lai/67471.html

+  Cao su: Giá cao su thành phẩm và giá mủ cao su giảm mạnh trong tuần này.

http://agromonitor.vn/tin/thi-truong-cao-su--14-4-20-4-2017----gia-cao-su-thanh-pham-va-gia-mu-cao-su-giam-manh-trong-tuan-nay/67544.html

+  Cà phê: Giá cà phê Robusta và Arabica thế giới giảm nhẹ vào cuối tuần

http://agromonitor.vn/tin/thi-truong-ca-phe--17-4-21-4-2017----gia-ca-phe-robusta-va-arabica-the-gioi-giam-nhe-vao-cuoi-tuan/67612.html

+ Mía đường: Giá đường thô thế giới tiếp tục giảm

http://agromonitor.vn/tin/thi-truong-mia-duong--17-4-21-4-2017----gia-duong-tho-the-gioi-tiep-tuc-giam/67617.html

Bảng giá các mặt hàng nông sản tuần từ 17/4-21/4/2017

Nhóm hàng

Mặt hàng/Thị trường

Đơn vị

Tuần 17 (17/4-21/4/2017)

Tuần 17/2017 so với tuần 16/2017(%)

Giá tháng 3/2017

Gạo

Gạo thành phẩm 5% tấm (Kiên Giang)

Vnd/kg

      7,400

-3.27

          7,713

Gạo nguyên liệu 5% tấm (Kiên Giang)

Vnd/kg

      6,750

-1.46

          7,076

Gạo thành phẩm 5% tấm (Thái Lan)

USD/tấn

         356

-

             349

Gạo thành phẩm 25% tấm (Ấn Độ)

USD/tấn

         365

-

             365

Phân bón

Ure Phú Mỹ (Trần Xuân Soạn)

Vnd/kg

      6,500

0.00

          7,202

Phân Ure Cà Mau (Cần Thơ)

Vnd/kg

      6,312

0.00

          6,817

Dap TQ xanh hồng hà (Trần Xuân Soạn)

Vnd/kg

      9,050

0.00

          9,350

Kali Isareal miểng (Cần Thơ)

Vnd/kg

      7,012

0.17

          7,164

Thức ăn chăn nuôi

Cám (Kiên Giang)

Vnd/kg

      5,000

0.00

          5,326

Ngô NK (TP.HCM)

Vnd/kg

      4,900

-0.39

          5,218

Thịt

Thịt lợn hơi trên 80 kg (Đồng Nai)

Vnd/kg

    27,600

-8.38

        32,413

Cá Tra

Cá tra giống loại 30 con/kg

Vnd/kg

    37,500

-11.76

        44,318

Cá tra loại 1 (Cần Thơ)

Vnd/kg

    26,600

0.85

        25,712

Tôm

Tôm sú cỡ 30 con/kg (Bạc Liêu)

Vnd/kg

  210,000

0.00

      231,591

Tôm sú cỡ 40 con/kg (Bạc Liêu)

Vnd/kg

  177,500

0.00

      184,318

Sắn

Sắn lát (Quy Nhơn)

Vnd/kg

      3,275

5.65

          3,320

Sắn củ tươi (Tây Ninh)

Vnd/kg

      1,750

4.79

          1,580

Cao su

Mủ cao su đông tạp chén (Bà Rịa)

Vnd/kg

    14,260

-3.49

        14,986

Cao su thành phẩm SVR3L (Bình Dương)

Vnd/kg

    41,840

-3.59

        48,795

Cao su thành phẩm RSS3 (Tây Ninh)

Vnd/kg

    44,790

-2.04

        49,786

Cà phê

Cà phê vối nhân xô (Dak Lak)

Vnd/kg

46520

-0.86

        46,591

Cà phê Robusta XK (Fob, HCM)

USD/tấn

2039

-1.21

          2,068

Hồ tiêu

Tiêu đen xô  (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Vnd/kg

103900

-4.68

      106,929

Tiêu đen (Ấn Độ)

USD/tấn

60675

40.35

        62,440

Hạt điều

Hạt điều khô (Đắc Lắc)

Vnd/kg

    49,500

-0.67

        44,000

Điều SW360 (Ấn Độ)

USD/lb

             4

-0.97

                 4

Điều mảnh (Ấn Độ)

USD/tấn

             3

1.12

                 3

Mía đường

Đường RS nội (Miền Nam)

Vnd/kg

    16,220

-0.49

        16,225

Đường tinh luyện (London)

USD/tấn

         473

-1.66

             508

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo