Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 11/1/2019
 

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 11/1/2019

- Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá mua vào của các nhà máy vẫn giữ ổn định từ 2.300-2.400 đồng/kg (áp dụng với mì 30 trữ độ bột).

Tin tham khảo