Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 27/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 27/04/2018

- Sáng này, lượng mì củ từ Cam đưa về cửa khẩu Chàng Riệc tăng trở lại, đạt khoảng 25-30 xe, tương đương tầm 500-600 tấn. Giá mua mì tại cửa khẩu giảm mạnh còn dao động quanh mức 460-530 Riel/kg, tương đương giá quy đổi sang VND từ 2.600-3.000 đồng/kg. Theo các thương nhân cho biết, mì đưa về hiện nay có trữ độ bột thấp, cao nhất chỉ đạt 25%. Tính đến sáng ngày hôm nay, các nhà máy tinh bột tại Tây Ninh vẫn phải nghỉ chạy do thiếu nguyên liệu.

 - Tại cửa khẩu Chàng Riệc, hôm nay có khoảng 3-4 xe mì lát từ Cam đưa sang với tổng khối lượng đạt dưới 100 tấn. Giá giao dịch tại Chàng Riệc vẫn giữ ổn định, phổ biến từ 750-800 Riel/kg, tương đương giá quy đổi sang VND từ 4.300-4.600 đồng/kg (đã cộng C/O và phí làm hàng).

Tin tham khảo