Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 22/06/2018
 

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 22/06/2018

- Tại cửa khẩu Chàng Riệc, hôm nay lượng mì củ từ Cam đưa về đạt khoảng 40 xe, tương đương trên 1.000 tấn với giá mua ổn định từ 400-470 Riel/kg. Tương tự, giá mì củ đưa về các nhà máy tinh bột tại Tây Ninh vẫn giữ quanh mức 3.300-3.400 đồng/kg. Một số nhà máy dự kiến chỉ chạy nốt tuần này sau đó nghỉ bảo dưỡng do đầu ra khó khăn, giá xuất khẩu kênh biên mậu lẫn đường biển vẫn tiếp tục xu hướng giảm, trong khi giá nguyên liệu đầu vào vẫn duy trì ở mức cao.

Tin tham khảo