Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/06/2018
 

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/06/2018

- Tại Tây Ninh, hôm nay giá mì nguyên liệu đưa về các nhà máy vẫn giữ ổn định ở mức 3.300-3.400 đồng/kg cho mì 30 trữ độ bột, trừ lùi 70-90 đồng/kg cho mỗi trữ độ bột thấp hơn. Tương tự, giá mì Cam giao dịch tại cửa khẩu Chàng Riệc cũng vẫn phổ biến từ 420-480 Riel/kg, tương đương giá quy đổi sang VND từ 2.360-2.700 đồng/kg, lượng về ít, đạt tầm trên dưới 1.000 tấn/ngày. Một số nhà máy dự kiến chỉ chạy nốt tuần này sau đó nghỉ bảo dưỡng do đầu ra khó khăn, giá xuất khẩu kênh biên mậu lẫn đường biển vẫn tiếp tục xu hướng giảm, trong khi giá nguyên liệu đầu vào vẫn duy trì ở mức cao.

Tin tham khảo