Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/04/2018

- Tại cửa khẩu Chàng Riệc, tính đến sáng ngày hôm nay (20/04) mì củ từ Campuchia vẫn chưa có đưa về Việt Nam. Tại Tây Ninh vẫn chỉ có duy nhất nhà máy Thái chạy lai rai vài xe/ngày bằng nguồn nguyên liệu từ khu vực Tây Nguyên đưa xuống với giá ổn định ở mức 3.400 đồng/kg.

 - Tại cửa khẩu Chàng Riệc và Xa Mát, phía Campuchia vẫn đang nghỉ Tết nên chưa có xe mì nào đưa về.

Tin tham khảo