Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/06/2018
 

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/06/2018

- Hôm nay, tại Chàng Riệc, lượng mì củ đưa về đạt trên 1.000 tấn với giá mua cao nhất là 480 Riel/kg, ổn định so với ngày hôm qua. Tương tự, giá mì đưa về các nhà máy tinh bột sắn tại Tây Ninh vẫn dao động từ 3.300-3.400 đồng/kg với mì 30 độ, trừ lùi từ 70-90 đồng/kg cho mỗi trữ độ thấp hơn. Hầu hết mì đưa về hiện nay là mì trồng đất thấp bị ngập nước phải nhổ non, trữ độ bột thấp nên hao hụt lớn trong quá trình sản xuất. Theo tính toán, với giá nguyên liệu như hiện nay thì giá thành sản xuất 1 kg tinh bột sắn có thể lên tới 12.200 đồng/kg, trong khi giá xuất biên mậu cao nhất cũng chỉ được 12.200 đồng/kg nên các doanh nghiệp chuyển hướng tiêu thụ nội địa thay vì xuất khẩu.

Tin tham khảo