Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 12/06/2018
 

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 12/06/2018

- Tại cửa khẩu Chàng Riệc, hôm nay lượng mì củ từ Cam đưa về vẫn chỉ đạt khoảng 30-40 xe, tương đương tầm trên 1.000 tấn với giá giao dịch ổn đinh so với ngày hôm qua, phổ biến ở mức 370-450 Riel/kg. Tương tự, giá mì củ đưa về các nhà máy tinh bột tại Tây Ninh cũng duy trì ổn định ở mức 3.300-3.400 đồng/kg. Dự kiến khoảng 15 ngày nữa, thu hoạch mì đất thấp tại khu vực xã Phước Ninh sẽ hoàn thành được khoảng 80%.

Tin tham khảo