Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 07/06/2018
 

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 07/06/2018

- Hôm nay, lượng mì củ từ Cam đưa về tiếp tục đạt ở mức thấp, chưa tới 1.000 tấn do các nhà máy tinh bột chuyển qua chạy mì nội nhiều hơn khiến nhu cầu mua mì Cam giảm mạnh. Giá giao dịch mì củ tại Chàng Riệc giảm còn quanh mức 370-450 Riel/kg, tức giá quy đổi sang VND từ 2.070-2.530 đồng/kg. Giá mì nguyên liệu đưa về các nhà máy vẫn được mua quanh mức 3.270-3.400 đòng/kg.

Tin tham khảo