Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 06/06/2018
 

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 06/06/2018

- Hôm nay, lượng mì củ từ Cam đưa về đạt trên 1.000 tấn với giá mua dao động từ 370-460 Riel/kg, tương đương với giá quy đổi sang VND từ 2.070-2.580 đồng/kg. Do lượng mì nội vùng đưa về các nhà máy nhiều hơn, cộng với mì bị dính mưa, độ bột thấp, phổ biến chỉ từ 18-22% nên giá mua vào của các nhà máy được điều chỉnh giảm mạnh, còn dao động từ 3.270-3.400 đồng/kg.

Tin tham khảo