Thị trường nếp tăng giá, nguồn cung hạn chế

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường nếp tăng giá, nguồn cung hạn chế

Nếp Long An các giá sôi động từ đầu tuần, về cuối tuần đứng giá. Các doanh nghiệp đã ký bán thiếu hàng đang mua gom, mức giá tăng lên 10.300 lên cont tại kho. Có vài doanh nghiệp thương lượng kéo dài thời gian giao hàng để gom hàng mới có đủ hàng giao.

Tin tham khảo