Thị trường nếp rơi tự do và đóng băng trước chính sách thuế nhập khẩu mới của Trung Quốc được áp dụng từ 1/7/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường nếp rơi tự do và đóng băng trước chính sách thuế nhập khẩu mới của Trung Quốc được áp dụng từ 1/7/2018

Thị trường nếp rơi tự do và đóng băng trước chính sách thuế nhập khẩu mới của Trung Quốc được áp dụng từ 1/7/2018. Xuất khẩu nếp tháng 6 ước sẽ thấp hơn 40 ngàn tấn, chỉ bằng 1/2 của tháng 5 và 1/3 của tháng 6

Tin tham khảo