Thị trường nếp nhóng giá khi Trung Quốc quay lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường nếp nhóng giá khi Trung Quốc quay lại

Cuối tuần nhà máy xay xát nếp tại Thủ Thừa cho biết từ chiều qua tới sang nay có 5-6 nhà kho khu vực Long An đặt hàng Nếp Long An lên cont tại kho giá 9,400; có 1 kho đặt giá 9,500 lượng khoảng 500-1000 tấn, giao hàng trong tuần tới. Nhà máy này cho biết giá 9,400 giao dịch được ngay nhưng hiện đang khan hàng nên chưa ký được hợp đồng.

Tin tham khảo