Thị trường nếp nhích lên

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường nếp nhích lên

Nếp Long An đứng giá 10,200-10,300 đ/kg, tại kho. Khách Trung Quốc hỏi mua nhiều, các kho chào giá cao lên 485-490 FOB, cont nhưng khách chỉ trả giá thấp 470-475 FOB, cont, các kho chưa chịu bán, đang giao nốt các hợp đồng cũ. Trong khi đó, thương lái găm hàng, chưa chịu bán.

Tin tham khảo