Thị trường nếp hạ nhiệt, nguồn cung dồi dào

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường nếp hạ nhiệt, nguồn cung dồi dào

Lượng lúa nếp về nhiều hơn tuần trước, ước tính chung toàn tỉnh Long An ngày về khoảng 8000 tấn, giá lúa vẫn 6,300 tại ruộng. Các Doanh nghiệp đè giá mua TP nếp hôm qua và hôm nay xuống chỉ còn 11,200 tại kho, đã sortex do thấy nguồn cung nhiều lên và thương lái không trữ lúa phải xay ra bán. Một số thương lái không chịu bán giá này, vẫn chào giá TP loại đẹp giá 11,400-11,500, loại trung bình (sầy) giá 11,300.