Thị trường nếp giá tăng nóng, nguồn hàng đang trở nên hạn hẹp
 

Thị trường nếp giá tăng nóng, nguồn hàng đang trở nên hạn hẹp

Các ngày cuối tuần các nhà kho dễ mua nếp hơn từ các nhà máy và thương lái trữ nếp lại. Do được giá nên nhà máy chịu bán ra lượng ít. Nếp Long An và Nếp An Giang đồng giá 10000 đ/kg, tại kho. Khách Trung Quốc mua chững lại do giá cao, đang thương lượng