Thị trường Mỹ nghỉ Lễ Tạ ơn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Mỹ nghỉ Lễ Tạ ơn

Thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn, các thị trường khác giao dịch cầm chừng

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

23/11

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: Thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn, các thị trường khác giao dịch cầm chừng

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

163.9

1.3

Kỳ hạn tháng 1/2018

Brazil - BMF

172.3

2.6

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

152.0

0.0

T11/2017-T2/2018

Argentina - FOB

156.0

0.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

Kỳ hạn tháng 11

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

220.0

3.0

Giao ngay

Argentina - FOB

177.0

0.0

Giao ngay

Đậu tương

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

375.0

0.0

T11/2017-T3/2018

Argentina - FOB

384.0

0.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

366.4

0.0

Kỳ hạn tháng 1/2018

Brazil - BMF

370.6

0.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

345.0

0.0

T11/2017-T3/2018

Argentina - FOB

351.0

0.0

T4/2018-T9/2018

Tin tham khảo