Thị trường Miền Trung ngày 31/10/17: Giá Urea bán ra tạm giữ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Miền Trung ngày 31/10/17: Giá Urea bán ra tạm giữ

Tại miền Trung, nhu cầu phân bón thấp, giao dịch chậm do chưa vào vụ.

Ngày 31/10/17, tại Quy Nhơn, Urea Phú Mỹ bán ra của đại lý cấp 1 tạm giưc ở mức 6950-7000 đ/kg và Urea Cà Mau bán ra tạm duy trì ở mức 6500-6700 đ/kg

Bảng giá một số mặt hàng phân bón đại lý cấp 1 bán ra tại khu vực Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quãng Ngãi, đồng/kg (giá tại kho cấp 1, chưa VAT, chưa phí vận chuyển)

Chủng loại

Thị trường

31/10/17

26/10/17

Urea Phú Mỹ

Đà Nẵng

7000

7000

Quy Nhơn

6950-7000

6950-7000

Quảng Ngãi

7100-7200

7100-7200

Urea Cà Mau hạt đục

Quy Nhơn

6500-6700

6500-6600

Quảng Ngãi

 

 

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Thị trường Miền Trung ngày 31/10/17: Giá Urea bán ra tạm giữ

Tại miền Trung, nhu cầu phân bón thấp, giao dịch chậm do chưa vào vụ.

Ngày 31/10/17, tại Quy Nhơn, Urea Phú Mỹ bán ra của đại lý cấp 1 tạm giưc ở mức 6950-7000 đ/kg và Urea Cà Mau bán ra tạm duy trì ở mức 6500-6700 đ/kg

Bảng giá một số mặt hàng phân bón đại lý cấp 1 bán ra tại khu vực Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quãng Ngãi, đồng/kg (giá tại kho cấp 1, chưa VAT, chưa phí vận chuyển)

Chủng loại

Thị trường

31/10/17

26/10/17

Urea Phú Mỹ

Đà Nẵng

7000

7000

Quy Nhơn

6950-7000

6950-7000

Quảng Ngãi

7100-7200

7100-7200

Urea Cà Mau hạt đục

Quy Nhơn

6500-6700

6500-6600

Quảng Ngãi

 

 

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo