Thị trường Miền Trung ngày 2/11/2018: Giá Urea Phú Mỹ bán ra tại Quy Nhơn 8600-8700 đ/kg
 

Thị trường Miền Trung ngày 2/11/2018: Giá Urea Phú Mỹ bán ra tại Quy Nhơn 8600-8700 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí