Thị trường Miền Trung ngày 17/5/2019: Giá phân lân ổn định
 

Thị trường Miền Trung ngày 17/5/2019: Giá phân lân ổn định

Tại miền Trung, nhu cầu chậm do chưa vô vụ Hè Thu, các đại lý vẫn chưa có ý định nhập hàng. Dự kiến khoảng 15 ngày nữa sẽ đưa nước vào đồng để chuẩn bị làm đất, 20-30 ngày nữa sẽ bắt đầu xuống giống lúa Hè Thu.

Ngày 17/5, tại Quảng Ngãi, giá Lân Ninh Bình, Lân Long Thành bán ra của đại lý cấp 1 ở mức 2800-2850 đ/kg và 2600-2700 đ/kg.

Bảng giá một số mặt hàng phân bón đại lý cấp 1 bán ra tại khu vực Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quãng Ngãi, đồng/kg (giá tại kho cấp 1, chưa VAT, chưa phí vận chuyển)

Chủng loại

Thị trường

17/5/2019

15/5/2019

Lân Ninh Bình

Quy Nhơn

2800-2850

2800-2850

Quảng Ngãi

3000

3000

Lân Văn Điển

Quy Nhơn

3000-3100

3000-3100

Quảng Ngãi

3100

3100

Lân Lâm Thao

Quảng Ngãi

3000

3000

Lân Long Thành

Quy Nhơn

2480

2480

Quảng Ngãi

2600-2700

2600-2700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo