Thị trường mía đường (8/5-14/5/2019) - Giá đường thô và đường trắng thế giới trong tuần này có xu hướng tiếp tục giảm so với tuần trước
 

Thị trường mía đường (8/5-14/5/2019) - Giá đường thô và đường trắng thế giới trong tuần này có xu hướng tiếp tục giảm so với tuần trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí