Thị trường mía đường (28/8-3/9/2019) - Tuần này, giao dịch đường chậm, sức mua yếu, vận chuyển khó khăn do mưa bão
 

Thị trường mía đường (28/8-3/9/2019) - Tuần này, giao dịch đường chậm, sức mua yếu, vận chuyển khó khăn do mưa bão

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí