Thị trường lúa RVT/ST21 sụt mạnh ở Sóc Trăng và Bạc Liêu
 

Thị trường lúa RVT/ST21 sụt mạnh ở Sóc Trăng và Bạc Liêu

Giá lúa tươi RVT đang thu hoạch tại Sóc Trăng – Bạc Liêu SỤT MẠNH xuống mức 6,000-6,200 tại ruộng (tuần trước giá 6,400-6,500), nhưng mức giá này vẫn chỉ là giá chào của cò lúa và thương lái, chưa thực sự có giao dịch nhiều. Một số thương lái nói rằng do lúa RVT vỏ mỏng nên việc nông dân sấy và trữ lúa khô trước nay rất hiếm (lúa dễ ẩm vàng, xuống màu), điều này cùng với sắp Tết càng gây sức ép khiến nông dân liên tục phải hạ giá bán lúa tươi. Có thương lái cho biết sẽ đè giá xuống mức 5,600-5,700 có thể sẽ mua vào lượng nhiều.