Thị trường lúa nếp An Giang nhóng nhẹ
 

Thị trường lúa nếp An Giang nhóng nhẹ

2 xã Vĩnh Gia – Vĩnh Điều ở Tri Tôn – An Giang có thu hoạch lai rai lúa nếp 3 tháng được khoảng gần 1 tuần nay, lượng lúa sắp tới về cũng chỉ lai rai vài trăm ha/ngày. Giá lúa tuần trước là 4,900 đến đầu tuần này nhóng lên 5,000-5,100.