Thị trường lúa gạo (8/4-12/4/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang có xu hướng ổn định so với tuần trước
 

Thị trường lúa gạo (8/4-12/4/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang có xu hướng ổn định so với tuần trước

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

8/4

9/4

10/4

11/4

12/4

Gạo TP IR504

7,650

7,650

7,650

7,650

7,650

Gạo TP 5

7,800

7,800

7,800

7,800

7,800

Gạo TP 15

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

Gạo TP 25

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

Tấm 1,2

6,500

6,500

6,500

6,500

6,500

Cám

4,700

4,700

4,700

4,800

4,900

Nguồn:CSDL Agromonitor

Tuần này, giá gạo tại Kiên Giang có xu hướng ổn định so với tuần trước. Giá gạo TP IR50404 trong tuần này giữ ở mức 7,650 đồng/kg, mức giá của cuối tuần trước. Giá gạo 5 cập mạn Kiên Giang cũng giữ ổn định. Cuối tuần giá gạo 5% ở mức 7,800 đồng/kg. Bên cạnh đó, giá gạo TP OM5451 lại có xu hướng tăng mạnh từ mức 9,100 đồng/kg vào cuối tuần trước lên mức 9,300 đồng/kg vào tuần này. Trong tuần này nhu cầu mua Đài Thơm tiếp tục nhiều, các kho hỏi mua liên tục để giao các hợp đồng cũ thương mại Philippines nhưng nguồn cung ít, khan hàng. Giá gạo NL, TP liên tục tăng, khách chấp nhận mua giá cao để có hàng. Giá cám cuối tuần này cũng tăng so với tuần trước đó. Tại Kiên Giang giá tăng lên so với cuối tuần trước ở mức 4,900 đồng/kg.

 

Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2018 – 2019 đến 4/4/2019

Tính đến ngày 4/4/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân 2018-19 khoảng 1,605 triệu ha, thu hoạch khoảng 1,350 triệu ha, năng suất khoảng 6,88 tấn/ha. Tiến độ thu hoạch đạt 84% (cùng kỳ 75%).

 

Giá NL, TP theo tuần, 2018-2019, cập nhật đến tuần 8/4-12/4/2019, đồng/kg

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá chào xuất khẩu theo tuần, 2018-2019, cập nhật đến tuần 8/4-12/4/2019, FOB, USD/tấn

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu các nước - Giá xuất khẩu gạo 5% Thái Lan giữ ổn định so với tuần trước

Tuần này, giá gạo 5% Thái ổn định so với mức giá tuần trước ở mức 394 USD/tấn FOB hàng tàu. Gạo 25% tấm cũng tương tự cũng ổn định ở mức 380 USD/tấn. Ngoài ra, giá gạo 5 tại Ấn Độ cũng giữ ổn định trong tuần này. Trong khi đó, giá gạo 5 và 25% của Việt Nam vẫn tiếp tục giữ xu hướng giảm nhẹ còn tại Parkistan, giá xuất khẩu lại tăng nhẹ trong tuần này.

 

Lũy kế xuất khẩu các nước

Theo nguồn tin quốc tế, lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 4/4/2019, Thái Lan đạt 2270 ngàn tấn, Ấn Độ 2443 ngàn tấn, Việt Nam 1330 ngàn tấn và Pakistan 1203 ngàn tấn. Cụ thể lượng xuất khẩu gạo các nước trong những tuần gần đây như sau (ngàn tấn):

Nước xuất khẩu

Tuần 29/3-4/4

Tuần 22/3-28/3

Lũy kế từ đầu năm 2019

Cùng kỳ 2018

Thái Lan

162

165

2270

2712

Ấn Độ

233

231

2443

3169

Việt Nam

132

137

1330

1542

Pakistan

92

90

1203

1046

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 15 8/4-12/4/2019

Tuần 15/2019 so với tuần 14/2019

Tuần 15/2019 so với tháng 4/2018

Tuần 15/2019 so với năm 2018

5% tấm Thái Lan

394

0.00%

-8.80%

-1.50%

25% tấm Thái Lan

380

0.00%

-7.32%

-0.78%

5% tấm Việt Nam

355

-0.84%

-18.39%

-14.87%

25% tấm Việt Nam

335

-1.18%

-18.89%

-15.40%

Nguồn:CSDL Agromonitor