Thị trường lúa gạo (4/11-8/11/2019) – Thương nhân Thái Lan hy vọng gia tăng xuất khẩu từ thỏa thuận với Iraq, trong khi tại thị trường nội địa, tuần này lượng gạo về nhiều hơn, các kho thu mua cầm chừng, chờ giá giảm
 

Thị trường lúa gạo (4/11-8/11/2019) – Thương nhân Thái Lan hy vọng gia tăng xuất khẩu từ thỏa thuận với Iraq, trong khi tại thị trường nội địa, tuần này lượng gạo về nhiều hơn, các kho thu mua cầm chừng, chờ giá giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí