Thị trường lúa gạo (30/1-5/2/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm so với cuối tuần trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường lúa gạo (30/1-5/2/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm so với cuối tuần trước

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

29/01

30/01

31/01

01/02

02/02

Gạo NL IR504

9,600

9,500

9,400

9,400

9,400

Gạo TP 5

9,800

9,700

9,600

9,600

9,600

Gạo TP 15

9,550

9,400

9,350

9,350

9,350

Gạo TP 25

9,400

9,200

9,150

9,150

9,150

Tấm 1,2

7,900

7,900

7,800

7,800

7,800

Cám

5,450

5,450

5,450

5,450

5,600

Nguồn:CSDL Agromonitor

Giá NL IR50404 tại Kiên Giang tuần này xu hướng giảm về 3 ngày cuối tuần ở mức 9,400 đồng/kg, tại kho. Giá gạo nếp Long An ngày 01/1, ổn định ở mức 11,100-11,200 cho nếp TP vụ mới. TP OM5451 Kiên Giang giảm nhẹ xuống 11,100 đồng/kg

Tiến độ thu hoạch vụ Đông - Xuân : Cập nhật 01/02/2018

Tính đến ngày 01/02/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Đông Xuân 2017-18  khoảng 1,550 triệu ha/ 1,560 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch khoảng 160.000 ha

Giá nguyên liệu, thành phẩm và giá chào xuất khẩu theo tuần, năm 2016-2017, cập nhật đến tuần 29/01-02/02/2018

Nguồn:CSDL Agromonitor

Giá gạo xuất khẩu các nước - Giá gạo xuất khẩu Thái Lan giảm

Tuần này, giá gạo 5% Thái Lan giảm xuống sau thời gian dài tăng liên tiếp xuống ở mức 430 USD/tấn, FOB hàng tàu (so với tuần trước ở 440). Giá chào xuất khẩu gạo 25% tấm tương tự giảm xuống ở mức 403 USD/tấn, FOB. Trái lại giá chào gạo Hommali và Nếp Thái tiếp tục tăng rất mạnh vào cuối tuần.

 Lũy kế xuất khẩu các nước

Theo nguồn tin quốc tế, xuất khẩu gạo đến 02/02/2018, Thái Lan đạt 11 triệu tấn, Ấn Độ 12 triệu tấn, Việt Nam 6,5 triệu tấn và Pakistan 3,2 triệu tấn. Cụ thể lượng xuất khẩu gạo các nước trong những tuần gần đây như sau (ngàn tấn):

Nước xuất khẩu

Tuần 29/01-02 /02

Tuần 22/01-26/01

Lũy kế từ đầu năm 2017

Cùng kỳ 2016

Thái Lan

201

212

11457

9910

Ấn Độ

209

202

12044

10036

Việt Nam

65

53

6437

4862

Pakistan

107

105

3212

3955

Nguồn:CSDL Agromonitor

PHỤ LỤC

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 5 29/01-02/02/2018

Tuần 05/2018 so với tuần 4/2018

Tuần 05/2018 so với tháng 01/2017

Tuần 05/2018 so với năm 2017

5% tấm Thái Lan

430

11.11%

20.11%

12.86%

25% tấm Thái Lan

403

10.71%

21.02%

15.47%

5% tấm Việt Nam

435

11.83%

29.46%

16.31%

25% tấm Việt Nam

418

12.67%

28.22%

18.08%

Nguồn:CSDL Agromonitor

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo lượng vào kim ngạch tháng 12/2017

Thị trường

Lượng

Kim ngạch

Ngàn tấn

Tỷ trọng

Triệu USD

Tỷ trọng

China

305.98

56.42%

141.87

57.71%

Cuba

59.25

10.92%

22.94

9.33%

Philippines

35.74

6.59%

14.72

5.99%

Ghana

21.07

3.89%

10.48

4.26%

Malaysia

17.84

3.29%

8.09

3.29%

Algeria

10.44

1.92%

4.02

1.64%

Singapore

10.29

1.90%

5.15

2.10%

COTE DIVOIRE

6.75

1.24%

3.23

1.32%

HongKong

6.39

1.18%

3.29

1.34%

Taiwan

5.25

0.97%

2.63

1.07%

Thị trường khác

63.35

11.68%

29.42

11.97%

Tổng

542.34

100.00%

245.86

100.00%

Nguồn: Số liệu của Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan