Thị trường lúa gạo (29/4-3/5/2019) - Hai ngày cuối tuần các kho mở cửa mua chủ yếu gạo NL IR50404, khách Trung Quốc tiếp tục hỏi mua nhiều Nếp Long An
 

Thị trường lúa gạo (29/4-3/5/2019) - Hai ngày cuối tuần các kho mở cửa mua chủ yếu gạo NL IR50404, khách Trung Quốc tiếp tục hỏi mua nhiều Nếp Long An

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Sa Đéc trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

29/4

30/4

1/5

2/5

3/5

Gạo NL IR504 HT

NGHỈ LỄ

6,800

6,800

Gạo TP IR504 HT

7,700-7,800

7,800-7,900

Gạo NL OM5451

7,700-7,800

7,700-7,750

Gạo TP OM5451

9,100-9,200

9,150-9,200

Gạo NL Đài Thơm 8 ĐX

8,200-8,300

8,200-8,250

Gạo TP Đài Thơm 8

9,600-9,700

9,700

Tấm 1,2

6,700

6,600-6,700

Cám

5,500

5,300-5,400

Nguồn:CSDL Agromonitor

Hai ngày cuối tuần các kho mở cửa mua lai rai, một số kho thu mua chủ yếu gạo NL IR50404 loại đẹp để làm hàng giao hợp đồng đi Malaysia. Giá gạo NL/TP IR50404 Hè Thu vào những ngày cuối tuần giữ ổn định ở mức 6,800/7,800-7,900 đồng/kg tại nền. Gạo Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân 2019 hút hàng, chất lượng đẹp, giá cao. Gạo Đài Thơm 8 mới chất lượng xấu, đen đục, các nhà kho hỏi thăm lai rai, chờ đến giữa vụ, chất lượng gạo đẹp hơn chút mới mua. NL/TP Đài Thơm 8 vào cuối tuần ở mức 8,200-8,250/9,700 đồng/kg.

Trong tuần này, giá cám vào cuối tuần giảm mạnh so với tuần trước. Cuối tuần, giá cám tại Sa Đéc ở mức 5,300-5,400 đồng/kg (tuần trước lễ 5,600-5,700 đồng/kg). Trong khi đó, giá tấm vẫn giữ ổn định so với tuần trước, cuối tuần giá tấm ở mức 6,600-6,700 đồng/kg.

Sau kỳ nghỉ lễ, khách Trung Quốc tiếp tục hỏi mua nhiều Nếp Long An, Nếp An Giang và gạo TP ST21. Các doanh nghiệp và nhà kho xuất khẩu chào ở mức giá cao do nguồn cung ít, không còn nhiều. Khách Philippines hỏi mua nhiều gạo TP OM5451 vụ Hè Thu 2019, giao hàng vào đầu tháng 6/2019

 

Tiến độ thu hoạch vụ Hè Thu 2019 đến 25/4/2019

Tính đến ngày 25/4/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Hè Thu 2019 được 800 ngàn ha/1,6 triệu ha diện tích kế hoạch. Tiến độ gieo sạ đạt 50% (cùng kỳ 39,4%)

 

Giá NL, TP theo tuần, 2018-2019, cập nhật đến tuần 29/4-3/5/2019, đồng/kg

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá chào xuất khẩu theo tuần, 2018-2019, cập nhật đến tuần 29/4-3/5/2019, FOB, USD/tấn

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu các nước - Giá xuất khẩu gạo 5% Thái Lan ổn định so với tuần trước

Tuần này, giá gạo 5% Thái Lan giữ ổn định ở mức 387 USD/tấn FOB hàng tàu (tương đương so với mức cuối tuần trước). Gạo 25% tấm cũng không đổi ở mức 376 USD/tấn. Bên cạnh đó giá chào các chủng loại gạo của Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam tuần này cũng ổn định.

 

Lũy kế xuất khẩu các nước

Theo nguồn tin quốc tế, lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 25/4/2019, Thái Lan đạt 2771 ngàn tấn, Ấn Độ 3005 ngàn tấn, Việt Nam 1724 ngàn tấn và Pakistan 1457 ngàn tấn. Cụ thể lượng xuất khẩu gạo các nước trong những tuần gần đây như sau (ngàn tấn):

Nước xuất khẩu

Tuần 19/4-25/4

Tuần 12/4-18/4

Lũy kế từ đầu năm 2019

Cùng kỳ 2018

Thái Lan

169

167

2771

3193

Ấn Độ

171

189

3005

3709

Việt Nam

132

123

1724

1868

Pakistan

71

75

1457

1199

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 18 29/4-3/5/2019

Tuần 18/2019 so với tuần 17/2019

Tuần 18/2019 so với tháng 5/2018

Tuần 18/2019 so với năm 2018

5% tấm Thái Lan

387

0.00%

-10.62%

-3.25%

25% tấm Thái Lan

376

0.00%

-7.62%

-1.83%

5% tấm Việt Nam

365

0.00%

-19.96%

-12.47%

25% tấm Việt Nam

333

0.00%

-23.97%

-15.91%

Nguồn:CSDL Agromonitor