Thị trường lúa gạo (29/4-3/5/2019) - Hai ngày cuối tuần các kho mở cửa mua chủ yếu gạo NL IR50404, khách Trung Quốc tiếp tục hỏi mua nhiều Nếp Long An

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường lúa gạo (29/4-3/5/2019) - Hai ngày cuối tuần các kho mở cửa mua chủ yếu gạo NL IR50404, khách Trung Quốc tiếp tục hỏi mua nhiều Nếp Long An

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.