Thị trường lúa gạo (28/05-01/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định so với tuần trước
 

Thị trường lúa gạo (28/05-01/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định so với tuần trước

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

28/05

29/05

30/05

31/05

01/06

Gạo NL IR504

9,900

9,900

9,900

9,900

9,900

Gạo TP 5

10,050

10,050

10,050

10,050

10,050

Gạo TP 15

9,700

9,700

9,700

9,700

9,700

Gạo TP 25

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

Tấm 1,2

8,150

8,150

8,200

8,200

8,100

Cám

5,300

5,300

5,300

5,300

5,300

Nguồn:CSDL Agromonitor

Tuần này, giá gạo NL IR50404 tại Kiên Giang giữ ổn định so với tuần trước ở mức 9,900 đồng/kg. Tại Long An, gạo nguyên liệu IR50404 lượng hàng về ít, các kho đang làm gạo 15-25% tấm mua giá 8,450 trở lại. Nếp Long An vụ Hè Thu lúa ngoài đồng 5,300-5,350, ít người mua, giá thành nếp 10% lên cont tại kho 9.800. Lúa Đài Thơm 8; OM 5451 và Nếp hiện nay khó bán vì ít kho mua do không ký được hợp đồng mới. Tuần này, giá cám Kiên Giang đã giảm nhẹ so với tuần trước xuống 100 đồng ở mức 5,300 đồng/kg. TP OM5451 Kiên Giang cũng có sự thay đổi so với tuần trước khi giảm xuống còn 11,100 đồng/kg, cập mạn.

 

Tiến độ thu hoạch vụ Hè - Thu sớm 2018

Tại ĐBSCL diện tích gieo sạ lúa Hè Thu 2018, diện tích gieo sạ đạt 1.004.201ha, đạt 52,85% kế hoạch toàn vùng.

Diện tích thu hoạch lúa Hè Thu sớm 2018 đạt 19.376 ha, đạt 1,12% diện tích gieo trồng vùng ĐBSCL.

 

Giá nguyên liệu, thành phẩm theo tuần, năm 2016-2018, cập nhật đến tuần 28/05-01/06/2018

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá chào xuất khẩu theo tuần, năm 2016-2018, cập nhật đến tuần 28/05-01/06/2018

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu các nước - Giá gạo xuất khẩu Thái Lan ổn định

Tuần này, giá gạo 5% Thái Lan giảm xuống mức 430 USD/tấn FOB hàng tàu. Giá chào xuất khẩu gạo 25% tấm tương tự lại tăng lên ở mức 416 USD/tấn, FOB. Giá chào xuất khẩu gạo 25% tấm của Ấn Độ tuần này giảm trong khi đó của Parkistan ổn định và của Việt Nam lại tăng.

 

Lũy kế xuất khẩu các nước

Theo nguồn tin quốc tế, xuất khẩu gạo đến 31/05/2018, Thái Lan đạt 11,6 triệu tấn, Ấn Độ 12 triệu tấn, Việt Nam 6,5 triệu tấn và Pakistan 3,2 triệu tấn. Cụ thể lượng xuất khẩu gạo các nước trong những tuần gần đây như sau (ngàn tấn):

Nước xuất khẩu

Tuần 28/05-01/06

Tuần 21/05-25/05

Lũy kế từ đầu năm 2017

Cùng kỳ 2016

Thái Lan

215

218

11629

9910

Ấn Độ

221

227

12044

10036

Việt Nam

122

125

6599

4862

Pakistan

37

41

3212

3955

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 22 28/05-01/06/2018

Tuần 22/2018 so với tuần 21/2018

Tuần 22/2018 so với tháng 05/2017

Tuần 22/2018 so với năm 2017

5% tấm Thái Lan

430

-0.92%

6.70%

12.86%

25% tấm Thái Lan

416

1.96%

13.97%

19.20%

5% tấm Việt Nam

460

1.10%

28.13%

22.99%

25% tấm Việt Nam

435

0.46%

31.42%

22.88%

Nguồn:CSDL Agromonitor

Tin tham khảo