Thị trường Lúa gạo (27/7-31/7/2020) – Giao dịch sôi động hơn tuần trước, giá gạo tăng mạnh, chất lượng gạo đẹp hơn – Giá gạo Việt Nam, Pakistan tăng trong khi gạo Thái Lan giảm nhẹ và Ân Độ ổn định
 

Thị trường Lúa gạo (27/7-31/7/2020) – Giao dịch sôi động hơn tuần trước, giá gạo tăng mạnh, chất lượng gạo đẹp hơn – Giá gạo Việt Nam, Pakistan tăng trong khi gạo Thái Lan giảm nhẹ và Ân Độ ổn định

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí