Thị trường lúa gạo (2/9-6/9/2019) – Trị giá đồng tiền nội tệ ảnh hưởng sâu tới giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ và Thái Lan, trong khi đó tại thị trường nội địa, gạo về ít, giá gạo OM5451, Đài Thơm 8 cuối tuần giảm mạnh
 

Thị trường lúa gạo (2/9-6/9/2019) – Trị giá đồng tiền nội tệ ảnh hưởng sâu tới giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ và Thái Lan, trong khi đó tại thị trường nội địa, gạo về ít, giá gạo OM5451, Đài Thơm 8 cuối tuần giảm mạnh

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.