Thị trường lúa gạo (17/12-21/12/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 tiếp tục có xu hướng giảm so với tuần trước
 

Thị trường lúa gạo (17/12-21/12/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 tiếp tục có xu hướng giảm so với tuần trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí