Thị trường lúa gạo (11/3-15/3/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường lúa gạo (11/3-15/3/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

11/3

12/3

13/3

14/3

15/3

Gạo TP IR504

7,550

7,550

7,650

7,650

7,650

Gạo TP 5

7,700

7,700

7,750

7,750

7,750

Gạo TP 15

7,450

7,450

7,500

7,500

7,500

Gạo TP 25

7,250

7,250

7,300

7,300

7,300

Tấm 1,2

6,650

6,650

6,650

6,650

6,650

Cám

4,800

4,800

4,750

4,750

4,750

Nguồn:CSDL Agromonitor

Tuần này, giá gạo tại Kiên Giang vẫn trên đà tăng nhẹ. Giá gạo TP IR50404 vào 2 ngày đầu tuần có giá 7,550 đồng/kg sau đó tăng nhẹ lên mức 7,650 đồng/kg vào các ngày tiếp theo. Giá gạo 5 cập mạn Kiên Giang cũng tiếp tục tăng. Cuối tuần giá gạo 5% ở mức 7,750 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg so với tuần trước). Ngoài ra, giá gạo TP OM5451 trong tuần này đã tiếp theo đà tăng của các chủng loại khác sau một thời gian dài duy trì ổn định lên mức 8,650 đồng/kg. Tuần này, một số nhà kho cho biết giá gạo NL/TP IR50404 có xu hướng sụt giá do các kho đè giá, nhu cầu mua ít nên các kho khác ngưng mua gạo NL/TP IR50404 vào kho. Chỉ mua gạo TP Đài thơm 8 và TP OM5451 vào tới kho. Trong khi đó, giá cám tại Kiên Giang lại tiếp tục giảm nhẹ so với tuần trước. Cuối tuần giá cám giữ ở mức 4,750 đồng/kg.

 

Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2018 – 2019 đến 7/3/2019

Tính đến ngày 7/3/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân được 1,597/1,573 triệu ha diện tích kế hoạch (đạt 101,3%). Thu hoạch khoảng 780 ngàn ha, năng suất 6,4 – 6,5 tấn/ha. Tỷ lệ thu hoạch đạt 48,8% (cùng kỳ 25,6%).

 

Giá NL, TP theo tuần, 2017-2019, cập nhật đến tuần 11/3-15/3/2019, đồng/kg

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá chào xuất khẩu theo tuần, 2017-2019, cập nhật đến tuần 11/3-15/3/2019, FOB, USD/tấn

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu các nước - Giá xuất khẩu gạo 5% Thái Lan tăng nhẹ so với tuần trước

Tuần này, giá gạo 5% Thái Lan tăng nhẹ lên mức 379 USD/tấn FOB hàng tàu (tăng 3 USD/tấn so với cuối tuần trước). Giá chào xuất khẩu gạo 25% tấm cũng tăng lên ở mức 369 (tăng 3 USD/tấn mức cuối tuần trước). Ngoài ra, giá gạo 5 và 25% của Việt Nam cũng tăng nhẹ. Trong khi đó, giá gạo 5 và 25% của Pakistan và Ấn Độ lại có xu hướng ổn định trong tuần này.

 

Lũy kế xuất khẩu các nước

Theo nguồn tin quốc tế, lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 7/3/2019, Thái Lan đạt 1379 ngàn tấn, Ấn Độ 1538 ngàn tấn, Việt Nam 560 ngàn tấn và Pakistan 778 ngàn tấn. Cụ thể lượng xuất khẩu gạo các nước trong những tuần gần đây như sau (ngàn tấn):

Nước xuất khẩu

Tuần 1/3-7/3

Tuần 22/2-28/2

Lũy kế từ đầu năm 2019

Cùng kỳ 2018

Thái Lan

161

162

1379

1842

Ấn Độ

205

202

1538

2024

Việt Nam

91

75

560

780

Pakistan

105

97

778

685

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 11 11/3-15/3/2019

Tuần 11/2019 so với tuần 10/2019

Tuần 11/2019 so với tháng 3/2018

Tuần 11/2019 so với năm 2018

5% tấm Thái Lan

379

0.80%

-6.65%

-5.25%

25% tấm Thái Lan

369

0.82%

-5.87%

-3.66%

5% tấm Việt Nam

355

2.60%

-15.48%

-14.87%

25% tấm Việt Nam

335

1.82%

-16.46%

-15.40%

Nguồn:CSDL Agromonitor