Thị trường lúa gạo (11/11-15/11/2019) – Ảnh hưởng của cơn bão gây thiệt hại cho ruộng lúa ở Bangladesh, trong khi tại thị trường nội địa, tuần này lượng gạo về lai rai, giao dịch trầm lắng, giá gạo có xu hướng sụt nhẹ
 

Thị trường lúa gạo (11/11-15/11/2019) – Ảnh hưởng của cơn bão gây thiệt hại cho ruộng lúa ở Bangladesh, trong khi tại thị trường nội địa, tuần này lượng gạo về lai rai, giao dịch trầm lắng, giá gạo có xu hướng sụt nhẹ

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí