Thị trường lúa gạo (11/06-15/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định so với tuần trước
 

Thị trường lúa gạo (11/06-15/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định so với tuần trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí