Thị trường lúa gạo (11/06-15/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định so với tuần trước
 

Thị trường lúa gạo (11/06-15/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định so với tuần trước

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

11/06

12/06

13/06

14/06

15/06

Gạo NL IR504

9,700

9,700

9,700

9,700

9,700

Gạo TP 5

9,900

9,900

9,900

9,900

9,900

Gạo TP 15

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

Gạo TP 25

9,200

9,200

9,200

9,200

9,200

Tấm 1,2

8,100

8,100

8,100

8,100

8,100

Cám

5,300

5,250

5,250

5,250

5,250

Nguồn:CSDL Agromonitor

Tuần này, giá gạo NL IR50404 tại Kiên Giang giữ ổn định ở mức 9,700 đồng/kg. Tại Long An, gạo nguyên liệu IR50404 về nhiều, ít kho mua. Tại Long An: TP nếp Long An Đông Xuân 10% tấm sortex lên cont tại kho giá 10,250 nhưng thị trường chỉ thực sự mua ở mức 10,200 là chủ yếu; giao dịch ảm đạm do khách Trung Quốc mua ít. Tuần này, trong khi giá gạo NL/TP của Kiên Giang vẫn ổn định thì giá cám lại có sự thay đổi khi giữ giá 5,300 đồng/kg vào ngày đầu tuần sau đó giảm xuống 5,250 đồng/kg. TP OM5451 Kiên Giang cũng giữ nguyên so với tuần trước ở mức 10,700 đồng/kg, cập mạn.

 

Tiến độ thu hoạch vụ Hè - Thu 2018 đến 14/06/2018

Tính đến ngày 14/6/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Hè Thu 2018 khoảng 1,460 triệu ha/1,650 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch được 120.000 ha với năng suất khoảng 5,8 tấn/ha.

 

Giá nguyên liệu, thành phẩm theo tuần, năm 2016-2018, cập nhật đến tuần 11/06-15/06/2018

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá chào xuất khẩu theo tuần, năm 2016-2018, cập nhật đến tuần 11/06-15/06/2018

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu các nước - Giá gạo xuất khẩu Thái Lan ổn định

Tuần này, giá gạo 5% Thái Lan giảm xuống mức 421 USD/tấn, FOB hàng tàu. Giá chào xuất khẩu gạo 25% tấm tương tự cũng giảm ở mức 403 USD/tấn, FOB. Giá chào xuất khẩu gạo 25% tấm của Ấn Độ và Parkistan à Việt Nam trong tuần này vẫn giữ ở mữc ổn định.

 

Lũy kế xuất khẩu các nước

Theo nguồn tin quốc tế, xuất khẩu gạo đến 14/06/2018, Thái Lan đạt 11,6 triệu tấn, Ấn Độ 12 triệu tấn, Việt Nam 6,5 triệu tấn và Pakistan 3,2 triệu tấn. Cụ thể lượng xuất khẩu gạo các nước trong những tuần gần đây như sau (ngàn tấn):

Nước xuất khẩu

Tuần 11/06-15/06

Tuần 04/06-08/06

Lũy kế từ đầu năm 2017

Cùng kỳ 2016

Thái Lan

221

217

11629

9910

Ấn Độ

223

227

12044

10036

Việt Nam

125

123

6599

4862

Pakistan

41

34

3212

3955

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 24 11/06-15/06/2018

Tuần 24/2018 so với tuần 23/2018

Tuần 24/2018 so với tháng 06/2017

Tuần 24/2018 so với năm 2017

5% tấm Thái Lan

421

-1.41%

-4.97%

10.50%

25% tấm Thái Lan

403

-1.71%

7.18%

15.47%

5% tấm Việt Nam

450

0.00%

15.09%

20.32%

25% tấm Việt Nam

430

0.00%

17.49%

21.47%

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Tin tham khảo