Thị trường lúa gạo (04/06-08/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm so với tuần trước
 

Thị trường lúa gạo (04/06-08/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm so với tuần trước

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

04/06

05/06

06/06

07/06

08/06

Gạo NL IR504

9,900

9,900

9,700

9,700

9,700

Gạo TP 5

10,050

10,050

9,900

9,900

9,900

Gạo TP 15

9,700

9,700

9,500

9,500

9,500

Gạo TP 25

9,400

9,400

9,200

9,200

9,200

Tấm 1,2

8,100

8,100

8,100

8,100

8,100

Cám

5,300

5,300

5,300

5,300

5,300

Nguồn:CSDL Agromonitor

Tuần này, giá gạo NL IR50404 tại Kiên Giang giữ ổn định vào 2 ngày đầu tuần ở mức 9,900 đồng/kg sau đó giảm nhẹ vào 3 ngày cuối xuống mức 9,700 đồng/kg. Tại Long An, gạo nguyên liệu IR50404 về nhiều, ít kho mua. Nếp Long An đầu ra bán chậm, khách Trung Quốc mua lai rai giá 475 FOB cont. Tình hình giá lúa, gạo Hè Thu các loại giá bắt đầu giảm mạnh, do chất lượng chênh lệch với vụ Đông Xuân. Tuần này, trong khi giá gạo NL/TP của Kiên Giang có sự thay đổi thì giá tấm 1,2 và giá cám vẫn ổn định so với tuần trước ở mức 8,100 đồng/kg và 5,300 đồng/kg. TP OM5451 Kiên Giang cũng có sự thay đổi so với tuần trước khi giảm mạnh xuống còn 10,700 đồng/kg, cập mạn.

 

Giá nguyên liệu, thành phẩm theo tuần, năm 2016-2018, cập nhật đến tuần 04/06-08/06/2018

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá chào xuất khẩu theo tuần, năm 2016-2018, cập nhật đến tuần 04/06-08/06/2018

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu các nước - Giá gạo xuất khẩu Thái Lan ổn định

Tuần này, giá gạo 5% Thái Lan giảm xuống mức 427 USD/tấn FOB hàng tàu. Giá chào xuất khẩu gạo 25% tấm tương tự cũng giảm ở mức 410 USD/tấn, FOB. Giá chào xuất khẩu gạo 25% tấm của Ấn Độ và Parkistan trong tuần này vẫn giữ ở mữc ổn định.

Lũy kế xuất khẩu các nước

Theo nguồn tin quốc tế, xuất khẩu gạo đến 07/06/2018, Thái Lan đạt 11,6 triệu tấn, Ấn Độ 12 triệu tấn, Việt Nam 6,5 triệu tấn và Pakistan 3,2 triệu tấn. Cụ thể lượng xuất khẩu gạo các nước trong những tuần gần đây như sau (ngàn tấn):

Nước xuất khẩu

Tuần 04/06-08/06

Tuần 28/05-01/06

Lũy kế từ đầu năm 2017

Cùng kỳ 2016

Thái Lan

217

215

11629

9910

Ấn Độ

227

221

12044

10036

Việt Nam

123

122

6599

4862

Pakistan

34

37

3212

3955

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 23 04/06-08/06/2018

Tuần 23/2018 so với tuần 22/2018

Tuần 23/2018 so với tháng 06/2017

Tuần 23/2018 so với năm 2017

5% tấm Thái Lan

427

-0.70%

-3.61%

12.07%

25% tấm Thái Lan

410

-1.44%

9.04%

17.48%

5% tấm Việt Nam

450

-2.17%

15.09%

20.32%

25% tấm Việt Nam

430

-1.15%

17.49%

21.47%

Nguồn:CSDL Agromonitor