Thị trường lúa Đài thơm 8 ở Đồng Tháp
 

Thị trường lúa Đài thơm 8 ở Đồng Tháp

Đồng Tháp (Tháp Mười – Cao Lãnh): Lúa cuối tuần cuối tháng 5 cắt tại Tháp Mười thương lái bao tiêu từ 1 tháng trước giá 6,300 (hiện giá sụt chỉ còn 6,000) nông dân không chịu bớt vẫn phải lấy giá đã cọc. Dự kiến lúa chạy về Thốt Nốt xay ra gạo xô lượng khoảng 500 tấn giao một kho nhỏ đóng cont đi thị trường Mỹ giá 10,500 tại kho.