Thị trường Hồ tiêu tuần 29/8-4/9/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô tiếp tục duy trì ổn định ở tuần thứ 4 liên tiếp, giá dao động quanh mức 42,5-45 ngàn đồng/kg
 

Thị trường Hồ tiêu tuần 29/8-4/9/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô tiếp tục duy trì ổn định ở tuần thứ 4 liên tiếp, giá dao động quanh mức 42,5-45 ngàn đồng/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí