Thị trường Hồ tiêu tuần 28/5-3/6/2020: Tuần này, giá tiêu tại các khu vực trọng điểm tăng mạnh vào những ngày đầu tuần, tuy nhiên gần đến cuối tuần bắt đầu sụt trở lại, giá thu mua cuối tuần dao động quanh mức 48-51,5 ngàn đ/kg
 

Thị trường Hồ tiêu tuần 28/5-3/6/2020: Tuần này, giá tiêu tại các khu vực trọng điểm tăng mạnh vào những ngày đầu tuần, tuy nhiên gần đến cuối tuần bắt đầu sụt trở lại, giá thu mua cuối tuần dao động quanh mức 48-51,5 ngàn đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.