Thị trường Hồ tiêu tuần 28/1-30/1: Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục giảm 1,000-2,000 đ/kg so với tuần trước đó, giao dịch quanh mức 46,000-47,000 đ/kg
 

Thị trường Hồ tiêu tuần 28/1-30/1: Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục giảm 1,000-2,000 đ/kg so với tuần trước đó, giao dịch quanh mức 46,000-47,000 đ/kg

HỒ TIÊU

 

NHỮNG GÌ NỔI BẬT TUẦN QUA

Thị trường hồ tiêu trong nước: Giá tiêu đen xô tuần 24-31/1 tiếp tục giảm 1,000-2,000 tại các địa phương, giao dịch chỉ ở mức 46,000-47,000 đ/kg

 

  • Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục giảm 1,000-2,000 đ/kg so với tuần trước đó. Tại các địa phương Tây Nguyên và Nam Bộ, giá tiêu xô giao dịch quanh mức 46,000-47,000 đ/kg.
  • Tuần này, giá chào xuất khẩu hồ tiêu các loại tiếp tục giảm so với tuần trước. Cập nhật đến ngày 30/1/2019, Giá chào xuất khẩu tham khảo tiêu đen 500 gr/l ở mức 2,179 USD/tấn (tuần trước 2,225 USD/tấn), tiêu trắng chào bán ở mức 3,517 USD/tấn, giảm 56 USD/tấn so với tuần trước.
  • Trong năm 2018, tiêu đen tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chính trong thị phần xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, khi chiếm tới 87,5% tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu.
  • Lượng xuất khẩu tiêu trắng trong năm 2018 có xu hướng giảm so với năm trước xuống còn 24,8 ngàn tấn so với 25,4 ngàn tấn năm 2017, giảm 2%.
  • Nửa đầu tháng 1/2019, Việt Nam xuất khẩu được 7,1 ngàn tấn tiêu các loại, trị giá 21,6 triệu USD. So với cùng kỳ tháng trước tăng cả về lượng và kim ngạch xuất khẩu

 

Thị trường quốc tế:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  • Thị trường hồ tiêu thế giới cho thấy xu hướng xấu trong tuần này khi chỉ có Ấn Độ là vẫn ổn định. Tại Indonesia, Malaysia và Việt Nam giảm.
  • Giá tiêu giảm sâu gây áp lực lên người trồng tại phía nam Ấn Độ
  • Nhập khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 40% so với năm 2017

 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

 

Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục giảm 1,000-2,000 đ/kg so với tuần trước đó. Tại các địa phương Tây Nguyên và Nam Bộ, giá tiêu xô giao dịch quanh mức 46,000-47,000 đ/kg.

 

Xu hướng giảm giá tiếp tục duy trì trong tuần, các địa phương giá tiêu giao dịch dưới mốc 50,000 đ/kg, giá tiêu cao nhất ở Bà Rịa-Vũng Tàu cũng chỉ ở mức 48,000 đ/kg. Mức giá này đã về mức đáy kỷ lục vào tháng 3 năm 2018. Cập nhật đến 30/1 giá tiêu tại tỉnh Gia Lai và Đồng Nai có giá thấp ở mức 45,000 đồng/kg (tuần trước 47,000 đ/kg). Tại Bình Phước, Đắc Lắk giá tiêu ở mức 46,000 đ/kg.

 

Theo trao đổi với một số nông dân và thương lái tại các tỉnh Tây Nguyên, tiêu đã vào vụ tuy nhiên người dân không mấy hào hứng vì giá thấp. Nhiều hộ thậm chí không thuê người hái do giá nhân công cao, trong khi giá tiêu bán ra không bù được chi phí sản xuất và nhân công.

 

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 10/1-16/1, 17/1-23/1, 24/1-30/1 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 10/1-16/1

Tuần 17/1-23/1

Tuần 24/1-30/1

Đắk Lắk

49-50

49-50

45-47

Đắk Nông

49-50

49-50

45-47

Phú Yên

49-50

49-50

46-48

Gia Lai

48-49

48-49

45-47

Bà Rịa – VT

50-51

50-51

48-49

Bình Phước

50-51

50-51

47-48

Đồng Nai

48-49

48-49

45-47

 

Giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp tuần 3/1-9/1, 10/1-16/1, 17/1-23/1 ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 10/1-16/1

Tuần 17/1-23/1

Tuần 24/1-30/1

Thanh Cao - Chư sê

48.5-49.5

48-48.5

46.5-48

Maseco - Chư sê

48.5-49.5

48-48.5

46.5-48

DK CN - Chư sê

48-49

47.5-48

46-48

HH - Chư sê

48-49

47.5-48

46-48

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu năm 2017-2018 (ngàn đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

THƯƠNG MẠI – XUẤT KHẨU

 

Giá xuất khẩu tiêu tuần này tiếp tục giảm

Tuần này, giá chào xuất khẩu hồ tiêu các loại tiếp tục giảm so với tuần trước. Cập nhật đến ngày 30/1/2019, Giá chào xuất khẩu tham khảo tiêu đen 500 gr/l ở mức 2,179 USD/tấn (tuần trước 2,225 USD/tấn), tiêu trắng chào bán ở mức 3,517 USD/tấn, giảm 56 USD/tấn so với tuần trước.

 

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

1/1/2019

2,450-2,500

2,700-2,750

3,850-3,900

2/1-7/1

2,475

2,725

3,875

8/1-9/1

2,455

2,700

3,825

10/1

2,435

2,675

3,780

11/1-21/1

2,415

2,650

3,730

22/1

2,425

2,675

3,825

23/1

2,225

2,375

3,575

24/1-28/1

2,213

2,313

3,563

29/1-30/1

2,197

2,295

3,517

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày, 2018-2019 (USD/tấn)

 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Năm 2018 Việt Nam xuất khẩu được 232.750 tấn Hồ tiêu các loại, tổng kim ngạch đạt 758,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2017, lượng xuất khẩu tăng 8,3% tương đương, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu giảm 32,1%.

Nửa đầu tháng 1/2019, Việt Nam xuất khẩu được 7,1 ngàn tấn tiêu các loại, trị giá 21,6 triệu USD. So với cùng kỳ tháng trước tăng cả về lượng và kim ngạch xuất khẩu.

 

Trong năm 2018, tiêu đen tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chính trong thị phần xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, khi chiếm tới 87,5% tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu. Cụ thể, lượng tiêu đen xuất khẩu đạt 203,7 ngàn tấn, trị giá 630,9 triệu USD, tăng 9,2 % về lượng nhưng giảm mạnh 31,7 % về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017.

 

Lượng xuất khẩu tiêu trắng trong năm 2018 ngược lại có xu hướng giảm so với năm trước xuống còn 24,8 ngàn tấn so với 25,4 ngàn tấn năm 2017, giảm 2%.

Xét về kim ngạch, xuất khẩu tiêu trắng trong năm 2018 đạt 113,8 triệu USD, giảm tới 37,9 % so với năm trước. Tỷ trọng xuất khẩu tiêu trắng trong tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu năm 2018 chiếm 10,7%, giảm so với mức tỷ trọng 11,8% trong năm 2017.

 

Bảng: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại năm 2017- 2018

Chủng loại

Năm 2017

Năm 2018

 

Lượng (tấn)

Giá trị (USD)

Lượng (tấn)

Giá trị (USD)

Tiêu Đen

186,607

924,847,522

203,700

630,961,709

Tiêu Trắng

25,368

183,289,818

24,793

113,859,907

Tiêu khác

3,321

11,703,990

4,257

14,001,446

Tổng

215,296

1,119,841,330

232,750

758,823,062

Nguồn: AgroMonitor tính toán từ số liệu TCHQ

 

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2017-2018

Nguồn: Số liệu Hải quan

 

THẾ GIỚI

 

Thị trường cho thấy xu hướng xấu trong tuần này khi chỉ có Ấn Độ là vẫn ổn định. Ở các thị trường nội địa các nước SX đều cho thấy giá đã giảm từ 1% đến 5%. Tại Indonesia, hạt tiêu đen được giao dịch thấp hơn 1% so với tuần trước trong khi tiêu trắng Muntok chịu nhiều áp lực hơn do đã bắt đầu vào vụ thu hoạch khiến giá giảm tới 2% so với tuần trước. Malaysia cũng ghi nhận mức giá nội địa giảm khoảng 1% cho cả tiêu đen và trắng, nguyên nhân có thể còn do đồng nội tệ suy yếu so với đồng USD. Mức giảm giá lớn nhất trong tuần này được ghi nhận tại Việt Nam với mức giảm tới 5% cho tiêu đen và 4% cho tiêu trắng. Sự giảm giá của Việt Nam do vụ mùa mới đang bắt đầu và có thể còn ở yếu tố suy yếu của đồng Việt Nam so với USD. Hạt tiêu đen Sri Lanka và hạt tiêu trắng Trung Quốc cũng ghi nhận mức giảm 1% tương tự so với tuần trước.

 

Tương tự giá nội địa, giá FOB Ấn Độ được báo cáo là vẫn ổn định trong khi những nước khác đã giảm từ 1% đến 11%. Giá FOB của Indonesia trong giảm tuần này như giá nội địa, giảm 1% với tiêu đen và 2% với tiêu trắng Muntok. Hạt tiêu đen và trắng của Malaysia và Trung Quốc ghi nhận mức giảm tương đương 1% so với tuần trước. Giá FOB Việt Nam trong tuần này thậm chí còn giảm sâu hơn so với giá nội địa, giảm tới 8% và 11% cho tiêu đen loại 500 và 550 g/l. Trong khi giá FOB tiêu trắng của Việt Nam được báo cáo ở mức thấp hơn 6% so với tuần trước ở mức trung bình 3,598 USD/tấn. Thị trường Mỹ vẫn không thay đổi khi việc ngừng hoạt động tiếp tục kéo dài 34 ngày và vẫn chưa có kết thúc rõ rang. Đây cũng là vụ ngừng hoạt động lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. (Nguồn IPC)

 

Tham khảo giá tiêu đen xô Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Ngày

24/1

25/1

28/1

29/1

30/1

Giá

34,600

34,700

34,800

34,800

35,000

 

Diễn biến giá tiêu Án Độ trên sàn  NCDEX – Kochi theo ngày, 2017-2018, rupee/tạ

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá tiêu giảm sâu gây áp lực lên người trồng tại phía nam Ấn Độ

Giá hồ tiêu giảm sâu trong vụ thu hoạch và sản lượng thấp do thời tiết không thuận lợi là mối quan tâm chính của người trồng tiêu ở Kerala và Karnataka (Ấn Độ), hai khu vực hình hành nên vùng trồng tiêu lớn của quốc gia này. 

"Hồ tiêu giá rẻ từ Việt Nam tiếp tục tràn vào thị trường thông qua Sri Lanka, và được hỗ trợ từ một cơ cấu thuế quan thấp theo Thỏa thuận thương mại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam (ASEAN), Hiệp định thương mại tự do Nam Á (SAFTA) và Hiệp định thương mại tự do Indo - Sri Lanka (ISFTA). Đây là lý do chính dẫn đến sự giảm giá của sản phẩm", ông M.C. Abdu từ Ideal Spices, một đại lý tiêu ở Wayanad, cho biết.

"Mặc dù Bộ Thương mại đã áp đặt mức giá nhập khẩu tối thiểu (MIP) là 500 rupee/kg đối với hồ tiêu vào năm ngoái để bảo vệ người nông dân trồng tiêu trong nước, nhưng vẫn chưa có tác động tích cực nào", ông Kishore Shamji, điều phối viên tại Hiệp hội thương nhân, người nông dân, nhà sản xuất và người trồng tiêu và gia vị Ấn Độ (IPSTPC), nói với The Hindu.

 

Nhập khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 40% so với năm 2017

 

Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng vì nằm một phần ở châu Á và một phần ở châu Âu, luôn được biết đến với việc kết hợp nhiều loại gia vị trong ẩm thực dẫn đến một số lượng đáng kể nhập khẩu gia vị để đáp ứng tiêu thụ trong nước. Nhập khẩu hạt tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy có sự biến động đáng kể trong ba năm qua với năm 2017 là rõ ràng nhất. Trong năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu tổng cộng 4.228 tấn hạt tiêu, trong đó 97% trong số đó ở dạng tiêu hạt, trung bình mỗi tháng nhập khẩu 352 tấn. Tổng giá trị hạt tiêu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016 là 7,8 triệu USD. Năm 2016, giá trung bình của hạt tiêu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ là 1.837 USD /tấn cho tiêu hạt và 2.278 USD cho tiêu xay.

 

Trong năm 2017, nhập khẩu hạt tiêu Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận mức tăng đáng kể tới 33% về số lượng và 48% về giá trị so với 2016. Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu tổng cộng 6.228 tấn trong năm 2017, bao gồm 6.116 tấn tiêu hạt và 172 tấn tiêu xay, tăng 49% với tiêu hạt và 30% với tiêu xay so với năm trước. Năm 2017, tổng giá trị hạt tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu là 15,1 triệu USD. Giá trung bình của tổng số hạt tiêu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 2.410 USD / tấnt cho tiêu hạt và 2.000 USD cho tiêu xay. Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu tiêu cao nhất trong năm 2017 đã được ghi nhận vào tháng 6, đạt tới 858 tấn.

 

Tuy nhiên, năm 2018, tính đến tháng 11 năm 2018, nhập khẩu hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạt 3.581 tấn, bao gồm 3.500 tấn tiêu hạt và 81 tấn tiêu xay. Đây là mức giảm đáng kể , tới 40% về số lượng so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tính đến tháng 11 năm 2018 đạt 6,9 triệu USD, giảm hơn 51% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 tháng của năm 2018, giá trung bình chỉ ở mức 1.958 USD / tấn cho tiêu hạt và 1.391 USD cho tiêu xay. Năm 2018, 5 quốc gia hàng đầu mà Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu hạt tiêu là Việt Nam với 2.578 tấn, tiếp theo là Brazil với 716 tấn, Singapore (194 tấn), Indonesia (59 tấn) và Cộng hòa Hồi giáo Iran (19 tấn).

 

 

PHỤ LỤC SỐ LIỆU

Phụ lục 1: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu từ Việt nam theo chủng loại, Tháng 12/2018

Thị trường

Tiêu đen

Tiêu trắng

Tiêu khác

Tổng

United States of America

2,751

336

 

3,087

India

1,235

112

 

1,347

China

1,033

1

 

1,034

Germany

368

178

0

546

Pakistan

483

30

 

513

Korea (Republic)

476

35

 

511

Netherlands

241

199

 

440

United Arab Emirates

385

41

 

425

Ireland

345

32

 

377

United Kingdom

275

74

 

349

Australia

275

57

3

335

Japan

211

77

1

289

Philippines

257

13

 

269

Iran (Islamic Rep.)

245

   

245

Thailand

132

105

 

237

Canada

189

16

 

205

Russian Federation

147

9

10

166

Spain

65

98

 

162

Saudi Arabia

121

29

 

150

France

114

26

 

141

 

1,594

169

19

1,782

Tổng

10,943

1,636

32

12,611

 

Phụ lục 2: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu từ Việt nam theo lượng và trị giá, Tháng 12/2018

Thị trường

Lượng (ngàn tấn)

Trị giá (USD)

United States of America

3,087

10,232,656

India

1,347

3,551,900

China

1,034

3,199,961

Germany

546

1,903,633

Pakistan

513

1,453,685

Korea (Republic)

511

1,783,360

Netherlands

440

1,903,603

United Arab Emirates

425

1,227,646

Ireland

377

1,052,046

United Kingdom

349

1,309,892

Australia

335

1,322,157

Japan

289

1,202,541

Philippines

269

682,423

Iran (Islamic Rep.)

245

563,665

Thailand

237

935,317

Canada

205

647,312

Russian Federation

166

447,880

Spain

162

642,233

Saudi Arabia

150

462,978

France

141

555,194

 

1,782

5,420,812

Tổng

12,611

40,500,894

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Phụ lục 3: Top 20 Doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo chủng loại, Tháng 12/2018

Doanh nghiệp

Tiêu đen

Tiêu trắng

Tiêu khác

Tổng

Olam Việt Nam

1,321

226

 

1,547

Pearl Corporation

1,231

249

10

1,490

Phúc Sinh

1,312

96

1

1,408

NEDSPICE Việt Nam

607

212

 

819

XNK Hà Nội

599

10

 

609

HARRIS FREEMAN Việt Nam

486

90

 

575

Nguyễn Phúc Lộc

465

   

465

Nông Sản DK

433

   

433

Gia Vị Sơn Hà

277

66

 

343

Vinalines Logistics - Việt Nam

325

   

325

Expo Commodities

274

25

 

299

Gia Vị Liên Hiệp

232

47

 

279

Liên Thành

203

71

 

274

Sinh Lộc Phát

256

   

256

OTTOGI VIET NAM

216

24

 

240

SYNTHITE VIệT NAM

222

3

 

225

Petrolimex

159

39

0

197

Phúc Lợi

156

19

 

175

Hoàng Gia Luân

137

34

 

171

Nhật Quang

162

   

162

Khác

1,870

426

22

2,318

Tổng

10,943

1,636

32

12,611

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Phụ lục 4: Lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, 2017-2018 (ngàn tấn)

Tháng

Năm 2017

Năm 2018

1

8,32

17,201

2

13,66

12,933

3

29,06

30,068

4

25,12

26,88

5

26,44

23,10

6

22,86

21,40

7

21,54

21,33

8

20,22

22,20

9

13,52

17,48

10

11,03

15,02

11

10,70

12,52

12

12,58

12,56

Tổng

215,03

233,31

 

 

 

Phụ lục 5: Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, 2017-2018 (triệu USD)

Tháng

Năm 2017

Năm 2018

1

61,63

68,93

2

90,52

47,34

3

170,93

106,18

4

142,48

85,66

5

138,20

75,18

6

107,86

68,51

7

96,69

66,28

8

92,19

65,10

9

64,94

50,65

10

50,94

45,54

11

48,40

38,83

12

53,87

40,54

Tổng

1118,64

760,82