Thị trường Hồ tiêu tuần 27/12-2/1: Giá tiêu xô tuần 27/12-2/1 duy trì ổn định ở mức thấp 52,000-53,000 đ/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Hồ tiêu tuần 27/12-2/1: Giá tiêu xô tuần 27/12-2/1 duy trì ổn định ở mức thấp 52,000-53,000 đ/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.