Thị trường hồ tiêu ngày 5/2/2020: Giá tiêu đen tiếp tục giảm 1,000 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên
 

Thị trường hồ tiêu ngày 5/2/2020: Giá tiêu đen tiếp tục giảm 1,000 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí