Thị trường hồ tiêu ngày 4/3/2019: Giá tiêu đen xô đầu tuần đi ngang, giao dịch ở mức 43,000 – 44,000 đ/kg tại các tỉnh Tây Nguyên
 

Thị trường hồ tiêu ngày 4/3/2019: Giá tiêu đen xô đầu tuần đi ngang, giao dịch ở mức 43,000 – 44,000 đ/kg tại các tỉnh Tây Nguyên

Tại tỉnh Đồng Nai, Gia Lai giá tiêu ở mức 42,500 đ/kg. Giá tiêu tại Đắc Nông, Phú Yên, Bình Phước giảm ở mức 44,000 đ/kg.

Giá tiêu cao nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũng tăng 500 đ/kg lên mức 44,500 đ/kg.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

26/2

27/2

28/2

1/3

4/3

Đắk Lắk

43

43

42

42

42

Đắk Nông

44

44

43

44

44

Phú Yên

43

43

43

44

44

Gia Lai

43

43

42

42,5

42,5

Bà Rịa – VT

45

45

44

44,5

44,5

Bình Phước

44

44

43

44

44

Đồng Nai

42

42

42

42,5

42,5

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

26/2

27/2

28/2

1/3

4/3

Thanh Cao – Chư sê

43

42,5

41,5

40,5

40,5

Maseco – Chư sê

43

42,5

41,5

40,5

40,5

DK CN – Chư sê

42,5

42

41

40

40

HH – Chư sê

42,5

42

41

40

40

Giá Xuất khẩu tiêu hôm nay không đổi so với cuối tuần

Giá chào mua xuất khẩu tiêu hôm nay giữ nguyên so với phiên cuối tuần trước. Giá tiêu đen 500 g/l ở mức 1,965 USD/tấn, tiêu đen 550 g/l  2,080 USD/tấn. Giá chào bán Giá tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,165 USD/tấn, giảm 55 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

1/1/2019

2,450-2,500

2,700-2,750

3,850-3,900

2/1-7/1

2,475

2,725

3,875

8/1-9/1

2,455

2,700

3,825

10/1

2,435

2,675

3,780

11/1-21/1

2,415

2,650

3,730

22/1

2,425

2,675

3,825

23/1

2,225

2,375

3,575

24/1-28/1

2,213

2,313

3,563

29/1-31/1

2,197

2,295

3,517

11/2-20/2

2,175

2,275

3,525

21/2-27/2

2,025

2,150

3,150

28/2

1,990

2,110

3,220

1/3-4/3

1,965

2,080

3,165

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu Ấn Độ duy trì ổn định.

Tại Ấn Độ giá hồ tiêu xô hôm chững lại từ cuối tuần trước. Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giao dịch ở mức 32,800 rupee/tạ. Giá tiêu chọn ở mức 35,000 rupee/tạ, không đổi so với phiên hôm qua.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

26/2

27/2

28/2

1/3

4/3

Tiêu xô

33,200

33,000

32,800

32,800

32,800

Tiêu chọn

35,566

35,325

35,000

35,000

35,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tham khảo