Thị trường hồ tiêu ngày 31/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục xu hướng ổn định
 

Thị trường hồ tiêu ngày 31/10/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục xu hướng ổn định

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí