Thị trường hồ tiêu ngày 30/07/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định
 

Thị trường hồ tiêu ngày 30/07/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí